Χαρίλαος Κουτής
Ομ. Καθηγητής Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Δημόσιας Υγείας

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότητα: Υγιεινολόγου – Επιδημιολόγου, Γενικής Ιατρικής.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Δημόσια Υγεία. Πτυχίο Επόπτη Δημόσιας Υγείας Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Εξειδίκευση στο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα Υγιεινής και Επιδημιολογίας. Μετεκπαιδεύτηκε: στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε θέματα Ιατρική Στατιστικής, Επιδημιολογίας και Στατιστικής στην Κλινική Ιατρική, Στατιστικής και Μεθοδολογίας της Έρευνας, Μεθοδολογία της Κλινικής Έρευνας στο ΕΚΠΑ, στην Εργονομία, Ασφάλεια και Ιατρική της Εργασίας, στην Έρευνα της Παιδιατρικής Επιδημιολογίας, στην Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, στο INSTITUT PASTEUR HELLENIQUE-FACULTE SΑΙΝΤ ΑΝΤΟΙΝΕ, στην Α΄ Καρδιολογική Κλινική του ΕΚΠΑ, στην ΕURΟΡΕΑΝ SOCIΕΤΥ FOR SOCIAL ΡΕDIATRICS.;’\

Στην Ακαδημαϊκή του καριέρα ο κ. Κουτής Χαρίλαος διετέλεσε Καθηγητής στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας από το 1980-2016 στις  διάφορες βαθμίδες με παράλληλο Ελεύθερο Επάγγελμα. Δίδαξε στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε διάφορα τμήματα. Αυτοδύναμη Διδασκαλία Μαθημάτων σε 5 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Οργάνωσε (4) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στα οποία ήταν και Επιστημονικός υπεύθυνος. Άσκησε Διοικητικό έργο από τις παρακάτω  θέσεις: εκλεγμένος Προϊστάμενος του τμήματος Δημοσίας Υγιεινής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, εκλεγμένος Διευθυντής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι.-Α, Προϊστάμενος του τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας  του Τ.Ε.Ι.-Α, Διευθυντής του Ερευνητικού  Εργαστηρίου «ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ» της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Πρόεδρος ή μέλος σε περισσότερες από 250 Επιτροπές. Εισηγητής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (11) Ειδικοτήτων Τ.Ε.Ι. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. στο Σ.Τ.Ε. Δημοσίευσε σημαντικό αριθμό εργασιών σε έγκυρα και έγκριτα Ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά (η=200). Πάνω από 60 δημοσιευμένες εργασίες του προτείνονται ως υλικό ανάγνωσης σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα ξένων Πανεπιστημίων. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις του υπάρχουν επίσης σε πρακτικά Ελληνικών και Διεθνών Συνεδρίων (η=50). Ανακοινώσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Σεμινάρια, Συνέδρια, Ημερίδες (η=300). Βιβλιογραφικές αναφορές (citations) στο Ερευνητικό Έργο του (­από 850). Κύριος Ερευνητής ή συμμετέχων σε (40) Ερευνητικά προγράμματα, Χρηματοδοτούμενα ή μη. Έχει συγγράψει (6) Μονογραφίες, Διδακτικές σημειώσεις σε (9) μαθήματα, (έξι) Καινοτομίες για τα Επαγγελματικά δικαιώματα Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. (Προεδρικά Διατάγματα). Επιμέλεια και Μετάφραση (16)  Ξενόγλωσσων  Συγγραμμάτων. Συγγραφή Κεφαλαίων σε Βιβλία. Μέλος σε (6) Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρίες και σε (2) επιπλέον Ιδρυτικό μέλος.  Μέλος της Συντακτικής/ Επιστημονικής Επιτροπής (5) Ιατρικών Περιοδικών. Βαθμολογητής στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για μεταπτυχιακούς φοιτητές από το 1993 έως και το 2010. Επόπτης Μεταπτυχιακών σπουδών υποτρόφων Εξωτερικού από το 1996 έως και το 2000.  Οργανωτής (55) Σεμιναρίων, Συνεδρίων, Ημερίδων σε θέματα Υγιεινής,  Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας. Συντονιστής-Πρόεδρος σε στρογγυλό τραπέζι (70), Οργανωτική Επιτροπή (50), Επιστημονική Επιτροπή (52)  Σεμιναρίων, Συνεδρίων. Δραστηριότητες Αγωγής Υγείας σε (7)  προγράμματα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. Έχει τιμηθεί με Αργυρούν Μετάλλιο και τιμητικό Δίπλωμα από τον Ε.Ε.Σ και το Δήμο Περιστερίου.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ethosMEDIA