Γιώργος Πάνος
Καθηγητής Παθολογίας, Επιδημιολογίας, Λοιμοξιωλόγος

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ

- Μέση Εκπαίδευση: ELTHAM COLLEGE, ΛΟΝΔΙΝΟ (1969-1972)

 ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ (1965-1969)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Πανεπιστήμιο NORTHWESTERN, USA

- Πανεπιστήμιο SALFORD, UK

• Πτυχίο BACHELOR – BSc Βιοϊατρικός Μηχανικός (1978)

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ:

- N.V.PHILIPS Medical Systems, EINDHOVEN/BEST, ΟΛΛΑΝΔΙΑ (1977)

“Design of a microcomputer to drive motors of medical X-ray equipment”

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ : . Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών (1983)

 . Διδακτορική Διατριβή Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών (1991)

Βιογραφικό Σημείωμα Γεώργιος Πάνος 6

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ (ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ)

 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 FRCP [Fellow of the Royal College of Physicians, London], (Μάιος 2009)

 DTM&H(Lon) [Diploma in Tropical Medicine and Hygeine], (London School of

Hygeine and Tropical Medicine), Royal College of Physicians, London, (April 1998)

- Διδακτορική Διατριβή, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών (Ιούλιος ΄91)

- Πτυχίο Ιατρικής (1983), Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών

- BSc (Βιοϊατρικός Μηχανικός) Παν/μιο Salford, Μεγ. Βρεττανία (1978)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (ΗΜΕΔΑΠΗΣ/

ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ)

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ:

(i) 24516/1983 Νομαρχία Αττικής, Αθήνα

Και

(ii) Μεγ. Βρετανίας (GMC) FULL (2901323), 1984.

(iii) [GMC-UK Specialist accreditation in General Medicine, 1992].

(iv) [GMC-UK Medical Doctorate accreditation, 1992].

(v) [Fellow of the Royal College of Physicians – FRCP, 2009].

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

- ΑΜΙΕΕ (Associate Μέλος Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μεγ. Βρεττανίας

(1978 μέχρι 2002)

- Εγγραφή στο Συμβούλιο Μηχανικών, Μεγ. Βρεττανίας (1992)

- MIEE (Μέλος Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μεγ. Βρεττανίας), (2003)

[MIEE μετονομάστηκε σε MIET (Μέλος Ινστιτούτου Μηχανικών Τεχνολογίας)

- Τίτλος Chartered Engineer (CEng), UK (2003)

[Χορηγήθηκε μετά από αξιολόγηση από το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,

Μεγάλης Βρεττανίας]

- Έκτακτος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

- Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας & Λοιμωδών Νοσημάτων, Ιατρική Σχολή Πατρών,

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (2008 - συνέχεια)

- FRCP [Fellow of the Royal College of Physicians, London] (2009)

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1. Δεύτερο βραβείο καλύτερης εργασίας στο 2ο Εθνικό Συνέδριο AIDS και Σεξουαλικά

Μεταδιδομένων Νοσημάτων, Αθήνα 22-25 Απριλίου 1999.

"Μεταβολές των CD4 Τ- Λεμφοκυττάρων και του ιικού φορτίου HIV οροθετικών

πεπειραμένων ασθενών που έλαβαν τριπλή αντιρετροΪκή αγωγή με αναστολέα

πρωτεάσης" Παναγόπουλος Π., Παπαδόπουλος Α., Πάνος Γ., Μπουλμέτης Γ.,

Καϊμακάμης Δ., Τουρούκης Ν., Μελενικλή Σ., Κοτσιανοπούλου Μ., Ρουμελιώτου Α.,

Μοντσενίγος Θ., Στεργίου Γ.Δ.

2. Πρώτο βραβείο καλύτερης εργασίας στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, Αθήνα 2-4

Νοεμβρίου 2000.

"Συνολική καταγραφή γονοτυπικών μεταλλάξεων σε Έλληνες HIV οροθετικούς που

έλαβαν ART και διαπιστώθηκε ιολογική αποτυχία". Γιαννάτου Ε., Καρύδης Ι.,

Τρικαλινού Α., Πάνος Γ.

3. Καλύτερη ανακοίνωση / Best Poster, 4th International Workshop on HIV and Hepatitis

Co-Infection Congress, 19-21 June, Madrid, Spain, 2008.

Cryptogenic Pseudo-Cirrhosis: A new clinical syndrome of non-cirrhotic portal

hypertension (unassociated with advanced fibrosis) in patients with HIV that can be

detected by Transient Elastography (TE) in differential diagnosis from HCV

coinfection.

G. Panos, P. Holmes, S. Valero, P. Randell, M. Anderson, B. Gazzard, M. Nelson.

Chelsea & Westminster Hospital, London, UK.

Abstract 24

4

th International Workshop on HIV & Hepatitis Co-infection, June 2008, Madrid.

4. Εκλογή ως: Fellow of the Royal College of Physicians (FRCP), Λονδίνο, 1st May, 2009.

 

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ethosMEDIA